KŪNO KULTŪROS PAMOKA KUPIŠKIO JAUNIMO CENTRE

Toliau tęsiame pamokas netradicinėje erdvėje, balandžio 25 d. gimnazijos skyriaus mokytoja Diana Balužytė ir antro kurso apdailininko (statybininko) mokymo programos, 4 gimnazinės klasės AP-16/1 grupės mokiniai dalyvavo netradicinėje kūno kultūros pamokoje Kupiškio jaunimo centre.Mokiniai mokėsi ir tobulino įgūdžius ant lipimo sienos, žaidėme įvairius žaidimus, aptarėme sėkmingos pamokos tikslus ir uždavinius.

Kūno kultūros mokytoja Diana Balužytė