SOCIALINIO DARBO LABORATORIJA PAPILDYTA NAUJU INVENTORIUMI

Mūsų mokyklos socialinio darbo laboratorija buvo papildyta nauju inventoriumi – paciento priežiūros manekenu. Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos mokiniai nuo šiol turės daugiau galimybių teorines žinias pritaikyti praktiškai mokydamiesi slaugomo asmens priežiūros, asmens higienos įgūdžių palaikymo, socialinės globos paslaugų teikimo ir kitų programos modulių. Socialinio darbo profesijos mokytojai  ir mokiniai dėkoja mokyklos direktorei ir administracijai už mokymo bazės plėtrą.

Vyr. profesijos mokytoja Daiva Kytrienė