IŠVYKA Į UTENOS KOLEGIJĄ

Kovo 19 d. grupė pirmo ir antro kurso mokinių vyko į Utenos kolegiją susipažinti su galimybe tęsti mokslus šioje kolegijoje, baigus mūsų mokyklą. Mus pasitiko  karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėja Vaida Steponėnienė. Pirmiausia apsilankėme medicinos fakultete ir susipažinome su ruošiamomis programomis ir materialine baze. Medicinos fakulteto  paskirtis organizuoti studijas, atlikti taikomuosius tyrimus ir rengti: slaugos, reabilitacijos, medicinos ir sveikatos, socialinio darbo, pedagogikos, medicinos technologijų bei burnos priežiūros studijų krypčių aukštąjį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją turinčius specialistus. Stebėjome, kaip studentai atlieka praktines užduotis studijuodami.

Vėliau nuėjome į verslo ir technologijų fakultetą, kurio pagrindinė paskirtis ir kompetencija – organizuoti studijas, atlikti taikomuosius tyrimus ir rengti verslo ir vadybos administravimo, teisės, turizmo ir poilsio, apskaitos, verslo, bendrosios inžinerijos, informatikos inžinerijos, maisto technologijų, energetikos, polimerų ir tekstilės technologijos bei žemės ūkio studijų krypčių aukštąjį išsilavinimą ir profesinio bakalauro laipsnį turinčius specialistus.

Turėjome galimybę pabendrauti su studentais, kurie yra baigę šią kolegiją, taip pat dabar yra išvykę pagal ERASMUS+ programą ir šiuo metu atlieka praktiką užsienyje. Apie socialinio darbuotojo profesiją papasakojo lektorė Zita Ribokienė ir absolventai. Apie tai, ką studentai veikia imitacinėse bendrovėse, papasakojo bendrovės ,,Siluetas” koordinatorė Rasa Bražulienė. Mokiniams buvo įdomu paklausyti lektoriaus Antano Ruzgaus bei lektoriaus Arūno Pranaičio, kuris pademonstravo, kaip veikia technologijos. Technologijų katedros vedėja Gražina Stasiulionienė pakvietė visus pieno produktų degustacijai.

Socialinė pedagogė metodininkė Jovita Mačienė