PREVENCINĖ IŠVYKA

2020 m. sausio 14 d. grupė mokinių, gyvenančių bendrabutyje, kartu su auklėtoju E. Žiūku, bendrabučio administratore  D. Mikoliūniene ir socialine pedagoge metodininke J. Mačiene buvo išvykę į prevencinę išvyką į VŠĮ „Vilties švyturį“. Šioje įstaigoje teikiama ilgalaikė reabilitacija sergantiems priklausomybe nuo alkoholio, tabako, kompiuterinių žaidimų, psichoaktyvių medžiagų. Įstaigoje pagalbą teikia patyrę specialistai: socialiniai darbuotojai, konsultantai, psichologai, psichoterapeutas. Įstaigoje šiuo metu gydosi  virš 30 žmonių. Dirba 18 darbuotojų.  Vykdomos įvairios veiklos: motyvavimas, asmenybės ugdymo užsiėmimai, teikiama socialinė pagalba, darbo terapija ir įvairūs mokymai. Mokiniai susitiko su konsultantu Elijumi, kuri parodė patalpas papasakojo apie šią įstaigą. Pokalbyje dalyvavo ir liudijo savo skaudžias istorija Jevgenija ir Modestas. Atsakė į klausimus ir palinkėjo rimtai ir atsakingai rinktis draugus ir savo gyvenimą.

Socialinė pedagogė metodininkė Jovita Mačienė