KAS YRA PROBACIJA?

Vasario 26 d. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje antro kurso apdailininko (statybininko) modulinės profesinio mokymo programos mokiniai susitiko su Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje dirbančiomis specialistėmis (pareigūnėmis) Laura Navalinskiene ir Jurgita Vizbariene. Susitikimas vyko siekiant įgyvendinti šviečiamojo pobūdžio priemones apie probacijos tarnybų veiklą. Specialistės mokiniams …

MERGINŲ KREPŠINIS

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos krepšininkių (Laura Vizbickaitė, Rasa Indrikaitė, Paula Kavaliauskaitė, Erika Kaluinaitė, Sandra Palaimaitė) komanda dalyvavo Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių krepšinio varžybose.

UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĖ MŪSŲ MOKYKLOJE

Vasario 25 d. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje Užgavėnių šventė paminėta su blynais, pajuokavimais ir gera nuotaika. Maisto ruošimo technologijos mokytojos Nijolė Vasiliauskienė ir Gailutė Tamašiūnienė – Latvė su virėjo modulinės profesinio mokymo programos antro kurso VR – 18 grupės mokinėmis visus mokyklos bendruomenės narius vaišino pačių iškeptais blynais ir …

ISTORIJOS OLIMPIADA

Vasario 25 d. mokykloje vyko istorijos olimpiada „Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios Lietuva: valstybės atstatymo istorijos (1917- 1922 m. ir 1987- 1993 m.)”. Joje dalyvavo 10 mokinių, besimokančių 3 – 4 gimnazijos klasėse. Gimnazijos skyriaus vedėja Daiva Daukšienė pasveikino olimpiados dalyvius, kiekvienam įteikė mokyklos rašiklius, palinkėjo sėkmės ir susikaupimo. Olimpiados …

UGDYMO KOKYBĖS TOBULINIMAS PER ERASMUS+ VEIKLAS VOKIETIJOJE

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokytojai Daiva Kytrienė, Nijolė Vasiliauskienė, Irena Baltrukėnienė, Kęstutis Šakickas, Virginijus Zovė ir direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Jonas Vilimas vyko į Vokietijos Federacinę Respubliką, Berlyną dalyvauti vizite „Ugdymo kokybės tobulinimas per Erasmus+ veiklas Nr. 2019-1-LT01-KA116-060190 nuo 2020 m. vasario 16 d. iki 2020 m. vasario 22 d. …