PILIETINĖ INICIATYVA „30 LAISVĖS PAVASARIŲ“

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla aktyviai įsijungė į Kupiškio kultūros centro pilietinę iniciatyvą „30 laisvės pavasarių“, skirtą Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui paminėti.

Mokiniai kartu su mokytojomis Asta Petruliene, Simona Pranckevičiene, Jovita Tamošiūniene, Lina Stanislovaityte – Bukauskiene, bibliotekininke Irina Vilimiene ir spec. pedagoge Laura Velutiene rinko medžiagą apie svarbiausius nepriklausomos Lietuvos mokslo, kultūros, sporto, politikos įvykius ir žmones, garsinusius Lietuvos vardą pasaulyje ir parengė Laiko juostą.

Profesijos mokytojai Dalius Žvybas ir Evaldas Bagdonavičius kartu su mokiniais pagamino 60 inkilų. Kovo 10 d. mokyklos parke apdailininko (statybininko) modulinės profesinio mokymo programos mokiniai, vadovaujami profesijos mokytojo eksperto Virginijaus Zovės, pakabino 30 inkilų. Dar 30 pagamintų inkilų padovanojome Kupiškio kultūros centrui.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė