KUR MOKYTIS BŪSIMAM DEVINTOKUI?

2019-2020 mokslo metais Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos gimnazijos skyriuje pirmą kartą mokėsi 1 ir 2 klasių mokiniai (devintokai ir dešimtokai). Besibaigiant mokslo metams tampa aišku, kad tas pokytis pasiteisino, spendimas formuoti naujas klases buvo savalaikis ir labai Kupiškio rajono mokinių bei jų tėvų lauktas.

Juk jaunam žmogui visada sunku rinktis tolimesnį gyvenimo kelią, profesiją, o ypač tai nelengva padaryti aštuntokui.  Juk jei nežinai savo gabumų, gebėjimų, savo interesų, stipriųjų savybių, tai nelabai gali sąmoningai pasirinkti. Anot karjeros specialistų, savęs ieškoti reikia pradėti kuo anksčiau: ,,Karjeros pasirinkimas yra procesas, o ne vienkartinis sprendimas“.

Atrasti savo kelią, sėkmingai užbaigti pagrindinio ugdymo programą dažnam padės sprendimas mokytis Kupiškio TVM gimnazijos skyriuje jau nuo pirmos klasės (devintos). Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šiuo metu planuoja, kad bet kurios gimnazinės klasės mokinys galėtų mokytis atskirų modulių ir įgyti tam tikrų profesinių kompetencijų.

Jau šiais mokslo metais Kupiškio technologijos ir verslo mokiniai, mokydamiesi 2-oje gimnazijos skyriaus klasėje (10 klasėje), sėkmingai mokėsi visų dalykų pagal pagrindinio ugdymo programą kaip ir bet kuris kitas gimnazistas bet kurioje Lietuvos mokykloje, tačiau nesimokė technologijų dalyko pagal  bendrojo ugdymo programą, nes technologijų  dalykas jiems buvo pakeistas iki profesinio ugdymo dalykais, akcentuojant sustiprintą technologinį ugdymą, didinant profesijos pasirinkimo galimybes. Mokiniai turėjo galimybę geriau pasirengti būsimos profesijos pasirinkimui, nes technologijų turinys buvo  derinamas su mokykloje vykdomomis modulinėmis profesinio mokymo programomis (apdailininko (statybininko), technikos priežiūros verslo darbuotojo, staliaus, suvirintojo, pardavėjo, virėjo, padavėjo ir barmeno), o joms įgyvendinti naudojama profesinio mokymo bazė.  Mokiniai įgijo ne tik teorinių žinių apie 7 profesijas, bet ir praktinių gebėjimų, nes profesinio mokymo laboratorijose mokėsi įvairių medžiagų apdirbimo būdų skirtingais įrankiais, mechanizmais, darbo priemonėmis, mokėsi virti, kepti, aptarnauti klientus su kasos aparatais ir kt.

Pabaigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai dabar galės toliau rinktis profesinio mokymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą. Sprendimą, kokią profesiją pasirinkti mokytis toliau, jiems priimti nebus sunku, nes besimokydami Kupiškio TVM turėjo puikią galimybę pasitikrinti, kokia specialybė jiems labiausiai tinkama. Taigi, galės toliau sėkmingai mokytis profesijos kartu siekdami įgyti ir vidurinį išsilavinimą.

Mokykloje socialiai remtiniems mokiniams teikiama socialinė parama: skiriamos materialinės pašalpos, nemokamas bendrabutis, nemokami pietūs. Visi mokiniai į mokyklą važinėja nemokamai, dalis jų vežiojami mokyklos transportu. Mokiniai skatinami už gerą mokymąsi, pamokų lankomumą, aktyvų dalyvavimą būreliuose, sporto veikloje bei mokyklos gyvenime.

2020 metais mokykla taip pat formuoja pirmą gimnazijos klasę. Mokyklos internetinėje svetainėje www.ktvm.kupiskis.lm.lt  yra pateiktas skelbimas dėl priėmimo mokytis I (9) gimnazijos klasėje bei nuoroda į prašymo formą, kurią jau galima  užpildyti ir pateikti.

KVIEČIAME MOKYTIS MŪSŲ MOKYKLOJE.

Direktorė Lina Kaušakienė