ATNAUJINAMOS MOKYMO PATALPOS

2020 m. balandžio mėn. mokykloje intensyviai vyksta mokymo patalpų ir kitų erdvių remontas.

Ūkio dalies darbuotojai jau atliko remonto ir apdailos darbus muzikos kabinete.

Mokykloje vykdomos projekto „Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo(-si) infrastruktūros plėtra“ veiklos. UAB „Statora“ statybininkai atsakingai ir kokybiškai remontuoja ir atlieka apdailos darbus mokyklos apdailos darbų, tinkavimo darbų ir technikos priežiūros ir remonto laboratorijose. Minėtose mokymo patalpose bus sumontuota nauja įranga ir mokymo priemonės apdailininko (statybininko) ir technikos priežiūros verslo darbuotojo  modulinių profesinio mokymo programų praktinio mokymo vykdymui.

Gerinant virėjo modulinės profesinio mokymo programos mokinių praktinio mokymo(-si) sąlygas ir valgyklos darbuotojų darbo sąlygas, mokyklos valgykloje vyksta patalpų remontas ir apdaila.

Laukiame naujai atvykstančių mokytis ir sugrįžtančių savo mokinių į mokyklą.

Mokyklos direktorė Lina Kaušakienė