ŠIANDIEN MOKYKLA MINI SAUSIO 13-OSIOS 30-METĮ

Laisvės gynėjų atmintis gyva ir mūsų mokykloje. Nesvarbu, kad ugdymo procesas dabar neįprastas, tačiau daugelį tradicijų siekiame išsaugoti, nepamiršti svarbiausių dalykų. Šiemet, kaip ir kasmet, dalyvaujame pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“: 8 val. mokykla nušvito žvakelių liepsna… Prisisegė Neužmirštuolę ir užsidegė žvakutę ant palangės namuose visi, kurie dirba ar mokosi nuotoliniu būdu ir kuriems svarbu bendrystės jausmas, iškovota ir turima laisvė. Per nuotolines vaizdo pamokas mokytojai su mokiniais išradingai minėjo 30-metį: istorijos ir pilietiškumo mokytoja A. Petrulienė vedė istorijos pamokas „Nenugalėta laisvė“ ir pakvietė visą bendruomenę dalyvauti „Lietuvos ryto“ organizuotame žinių pasitikrinimo konkurse „Ką žinote apie Sausio 13-ąją?”, bibliotekininkė I. Vilimienė parengė stendinį pranešimą ir pateiktis apie Sausio 13-osios įvykius, Jaunimo centras paragino visus mokinius dalyvauti jų organizuojamame protmūšyje ir kt. Nuoširdi padėka visiems, inicijavusiems, prisidėjusiems ir dalyvavusiems vienokia ar kitokia forma minint atmintiną dieną, juk ši diena – tai mūsų padėka už LAISVĘ.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė