JONINIŲ ŠVENTĖ SU KREPŠINIU

Birželio 24 dieną Alizavoje vyko vaikinų, o Kavarske merginų 3×3 krepšinio varžybos. Kupiškio TVM vaikinai iškovojo 2-ąją ir 3-iąją, o merginos 2-ąją vietas.

Sveikiname!

Fizinio ugdymo mokytojos D.Balužytė ir J.Ažubalytė