SVEIKINAME NAUJĄJĮ MOKYKLOS DIREKTORIŲ!

Nuo 2022 m.  liepos 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriumi penkerių metų kadencijai paskirtas KĘSTUTIS MEKŠĖNAS.

Sveikiname naująjį mokyklos vadovą ir linkime kuo didžiausios sėkmės vadovaujant mūsų bendruomenei. Tegu  netrūks naujų idėjų, iniciatyvų ir ryžto jas įgyvendinant, tegu visus sprendimus lydės bendruomenės pritarimas ir entuziazmas! Tegu veriasi mokyklai naujos galimybės ir tik teigiami pokyčiai!

***

Konkursas direktoriaus pareigoms eiti įvyko jau gegužės 26 d. laikantis visų procedūrų, nustatytų Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos apraše, patvirtintame švietimo, mokslo ir sporto ministro. Konkurse dalyvavo vienas pretendentas – Kęstutis Mekšėnas. Jis atitiko keliamus kvalifikacinius reikalavimus, surinko reikiamą balų skaičių ir laimėjo konkursą.

***

Kęstutis Mekšėnas yra baigęs Kauno technologijos universitete chemijos inžinerijos studijas, Šiaulių universitete – informacinių technologijų mokytojo specialybę. Nuo 2005 m. dirbo Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje informacinių technologijų mokytoju, informacinių technologijų specialistu, o pastaruosius aštuonerius metus ėjo tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjo pareigas.

Mokyklos administracija