TARPTAUTINIŲ ERASMUS+ PROJEKTŲ SKLAIDOS KONFERENCIJA

Birželio 28 d. mokyklos bendruomenė dalijosi tarptautinių Erasmus+ projektų metu įgyta patirtimi. Konferencijos pranešėjais tapo visi projektų dalyviai, kurie pastaraisiais metais vyko į tarptautinius mobilumus:

* „Ugdymo kokybės tobulinimas per Erasmus+ veiklas(Nr.2019-1-LT01-KA116-060190) vizitai:

 1. Danija (J. Mačienė, R. Domžienė, M. Žilinskė)
 2. Suomija (I. Balčiūnienė, D. Kytrienė, M. Žilinskė)
 3. Švedija (D. Šeinauskienė, G. Stanelienė, I. Vilimienė)
 4. Vokietija (I. Baltrukėnienė, J. Vilimas, K. Šakickas, D. Kytrienė, N. Vasiliauskienė, V. Zovė)
 5. Italija (J. Mačienė, D. Kytrienė, L. Velutienė, M. Žilinskė)

*,,Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas profesiniam mokymui stiprinti” Nr. 2020-1-LT01-KA116-077679

 1. Lenkija (T. Butkevičienė, N. Vasiliauskienė, D. Viržintienė)
 2. Ispanija (I. Balčiūnienė, D. Kytrienė, M. Žilinskė, L. Velutienė)
 3. Italija (J. Ažubalytė, V. Bagdonas, K. Šakickas, J. Skeberdienė, V. Zovė)
 4. Italija (I. Baltrukėnienė, A. Petrulienė, R. Jokimienė, D. Mikoliūnienė)

2021-2022 mokslo metais įgyvendinamas „ERASMUS+“ 1 pagrindinio veiksmo projektas Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000011639

 1. Italija (J. Ažubalytė, T. Butkevičienė, R. Domžienė, G. Stanelienė, N. Vasiliauskienė)
 2. Portugalija (D. Tumelionytė, J. Mačienė, G. Tamašiūnienė-Latvė, V. Kalinka, M. Žilinskė)
 3. Italija (V. Švedaitė, D. Šeinauskienė, J. Tamošiūnienė, *S. Pranckevičienė kaip mokinius lydinti mokytoja)

Pristatymų metu pasidalijome gerąja patirtimi, kurią įgijome mobilumo vizituose ir sėkmingai taikome savo darbe.

Projektų vadovė Modesta Žilinskė

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”