DAILĖS DARBŲ PARODA „VISKO“

Nuo sausio 26 d. mokykloje veikia pirmoji virėjo modulinės profesinio mokymo programos VR-20 grupės mokinio Eriko Strazdo dailės darbų paroda „Visko“. Parodos atidarymo metu direktorius K. Mekšėnas pasidžiaugė mokinio kūrybiniais gebėjimais, prasmingai leidžiamu laisvalaikiu, aktyviu dalyvavimu įvairiuose dailės konkursuose. Palinkėjęs sėkmės, atviro kontakto su parodos lankytojais, direktorius įteikė Erikui simbolinę  dovanėlę pirmajai darbų parodai prisiminti.

Erikas lanko mokykloje veikiantį Meno terapijos būrelį, kuriam vadovauja dailės mokytoja L. Stanislovaitytė–Bukauskienė. Būrelio vadovė ir buvo parodos iniciatorė bei organizatorė. Mokytojos teigimu, Eriko darbai pasižymi kruopštumu, išskirtinumu, savitu požiūriu į pasaulį ir jo problemas.

Paroda veiks iki vasario 13 d., kviečiame visus aplankyti Eriko parodą, veikiančią mokyklos 3 a. fojė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė