EDUKACINĖ IŠVYKA Į VILNIŲ

Vasario 24 d. būrelis mokyklos pedagogų ir kitų darbuotojų buvo išvykę į Vilnių. Edukacinės išvykos metu mokyklos bendruomenės nariai aplankė VILNIAUS KNYGŲ MUGĘ 2023. Knygų mugėje  buvo puiki galimybė susipažinti su knygų pasaulio naujovėmis, rašytojais, jų kūriniais, įsigyti norimų knygų, gauti rašytojų autografų, diskutuoti su autoriais knygų pristatymo metu. Antra …

KONKURSAS „MANO MISIJA-PADĖTI“

Vasario 23 dieną vyko respublikinis  Socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio meistriškumo konkursas  „Mano misija- padėti“, kurį organizavo Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyrius kartu su Šiaulių Valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Socialinio darbo katedra. Konkursas vyko Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriuje. Mūsų komandą sudarė SD-22/T gr. …

KARJEROS KELIO DALIS – APSISPRENDIMAS DĖL KARO PRIEVOLĖS ATLIKIMO

Kiekvieno jaunuolio neatsiejama karjeros kelio dalis yra apsisprendimas dėl karo prievolės atlikimo. 2023 m. vasario 23 d. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje viešėjo karo prievolės Rokiškio poskyrio verbuotojas grandinis Žygimantas Dumbrava. Jis supažindino mokinius su karo prievolės Lietuvoje ypatumais. Svečias paaiškino, kas yra karo prievolė, kas yra karo prievolininkas, parodė, …

INTEGRUOTA BIOLOGIJOS – MATEMATIKOS PAMOKA

Vasario 23 d. AP-21 grupės mokiniams vyko integruota biologijos – matematikos pamoka ,,Aplinkos veiksnių įtakos požymiui pasireikšti tyrimas. Tyrimo duomenų matematinė išraiška ir analizė“. Matematika ir biologija – gamtos mokslai, turintys daug tarpusavio ryšių. Mokiniai, remdamiesi įgytomis žiniomis iš biologijos ir matematikos, atliko praktikos darbo užduotis: pagal duotus tyrimo duomenis …

NETRADICINĖ PAMOKA

Vasario 22 d. socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos mokiniams buvo vedama integruota, kontaktiniu mokymo būdu pamoka „Kliento saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas sportinių pratybų metu“. Pamokos tikslas dirbant kontaktiniu mokymo būdu,  išanalizavus ir įsigilinus į rekomendacijas dėl kliento saugumą užtikrinančių sąlygų,  teorijos  žinias pritaikyti  sportinių pratybų metu. Pamokoje buvo …