DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMAS IR APMOKYMAI

2023 m. gegužės 19 d.  aktų salėje vyko mokyklos bendruomenės narių susirinkimas-mokymai. Pirmu klausimu apie saugią kaimynystę kalbėjo Panevėžio apskrities VPK, Kupiškio PK komisaras Gintautas Misiūnas. Komisaras kalbėjo apie telefoninių sukčių nusikalstamą veiklą, jų tikslus.  Kad nusikaltėliai įtikina aukas pervesti dideles pinigų sumas, perduoti asmens duomenis ar pasidalinti savo slaptažodžiais. Pranešėjas pateikė vertingus patarimus kaip apsisaugoti nuo telefoninių sukčių apgaulės.

Vėliau kalbėjo mokyklos socialinė pedagogė Jovita Mačienė, kuri pateikė socialinio  tyrimo rezultatus apie moksleivių požiūrį į narkotines medžiagas ir pabrėžė, kad visa mokyklos bendruomenė  nebūtų abejinga šiam reiškiniui.

Trečiu klausimu darbų ir civilinės saugos inžinierius Virgilijus Kalinka vykdė teorinius mokymus „Žmonių evakuacija iš pastatų ekstremalių situacijų atvejais, ugnies gesintuvų naudojimas gesinant degias medžiagas“. O po teorinių mokymų buvo surengtos evakuacijos pratybos, kurių tikslas – praktiškai atlikti darbuotojų evakuaciją, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą, mokyti mokyklos bendruomenę, kaip elgtis  kilus gaisrui ar kitoms ekstremalioms situacijoms.

Apie vyksiančias evakuacijos pratybas mokyklos bendruomenė buvo informuota iš anksto, pratyboms tinkamai pasiruošta. Pratybų metu imituotas gaisras mokykloje. Suskambėjęs įspėjamasis pavojaus signalas pranešė visiems apie gaisro pavojų, buvo pradėta evakuacija. Visi mokyklos  mokytojai ir darbuotojai organizuotai išėjo iš pastato ir susirinko nurodytoje vietoje – mokyklos stadiono teritorijoje.

Šios pratybos parodė, jog mokyklos bendruomenė yra organizuota, kilus pavojui geba tiksliai vykdyti nurodymus, veikia vieningai ir darniai. Atlikus evakuaciją, įvyko pratybų bei atliktų veiksmų aptarimas, kaip mokyklos darbuotojai pasiruošę gaisro pavojui. Taip pat darbuotojai  apmokyti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis – gesintuvais užgesinti šįkart tariamą gaisrą. Šios pratybos susilaukė didelio mokyklų bendruomenių susidomėjimo. Tikimasi, kad jos atnešė naudos visam mokyklos personalui, dar kartą primindamos visiems civilinės saugos žinias bei kaip reikia elgtis evakuacijos metu.

Renginio organizatoriai