BUVO PUIKI PROGA TEORINES ŽINIAS PRITAIKYTI PRAKTIKOJE

Gegužės 9 dieną individualios priežiūros darbuotojo modulinės profesinio mokymo  programos mokiniai praktinio mokymo pamokų metu vyko į Skemų socialinės globos namus.

Buvo puiki proga teorines žinias pritaikyti praktikoje. Mokinės padėjo gyventojams gaminti maistą,  tvarkyti virtuvę, kambarius, atlikti asmens higieną, teikė sociokultūrines paslaugas, bendravo su gyventojais.  Uždavė rūpimus klausimus socialiniams darbuotojams ir  individualios priežiūros darbuotojams.

Socialinio darbo vyr. profesijos mokytoja Virginija Tarulienė