MOKSLO METŲ BAIGIAMOJI KONFERENCIJA

Mokslo metus apibendrinome per birželio 27 d. vykusią baigiamąją konferenciją ,,Įgyta tarptautinė patirtis įtraukties ir įvairovės, skaitmeninės transformacijos, žaliojo kurso bei dalyvavimo demokratiniame gyvenime srityse”. Pagrindiniai konferencijos akcentai skirti mokyklos tarptautinių projektų įgyvendinimui, o projektai yra neatskiriama mokyklos veiklos sritis, tad vyko konstruktyvi diskusija apie svarbiausius pastarųjų bei šių mokslo …