MOKSLO METŲ BAIGIAMOJI KONFERENCIJA

Mokslo metus apibendrinome per birželio 27 d. vykusią baigiamąją konferenciją ,,Įgyta tarptautinė patirtis įtraukties ir įvairovės, skaitmeninės transformacijos, žaliojo kurso bei dalyvavimo demokratiniame gyvenime srityse”. Pagrindiniai konferencijos akcentai skirti mokyklos tarptautinių projektų įgyvendinimui, o projektai yra neatskiriama mokyklos veiklos sritis, tad vyko konstruktyvi diskusija apie svarbiausius pastarųjų bei šių mokslo metų darbus.

Konferencijos metu svarbiausiomis temomis tapo „Erasmus+“ programos prioritetai: įtrauktis ir įvairovė, skaitmeninė transformacija, žaliasis kursas bei dalyvavimas demokratiniame gyvenime. Visi susirinkusieji aptarė kiekvieną programos prioritetą dviem aspektais: ką mes darome toje srityje ir ką galėtume stiprinti?

Įtrauktis ir įvairovė. Šioje srityje mokykla dirba tikrai intensyviai, į įtraukties temą gilinamės jau keletą pastarųjų metų, mobilumo vizitų metu tam kreipiamas didelis dėmesys, klausomos atskiros paskaitos. Kolektyvas išskyrė, kad įgyvendinant „Erasmus+“ projektus visi mokiniai, patiriantys vienokią ar kitokią atskirtį, gauna papildomas įtraukties lėšas, už kurias mokiniams nuperkami visi stažuotėms reikalingi dalykai, tai ir darbo aprangos, ir asmeniniai daiktai. Svarbu išskirti, kad mokykla vykdo programą, skirtą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, įrengta nauja maisto ruošimo laboratorija, įrengti keltuvai bei tualetas neįgaliesiems, turime pagalbos mokiniui specialistų komandą, taip pat mokinius įtraukiame į neformaliojo švietimo veiklą. Įtraukties tema nagrinėjama tarptautiniame leidinyje „Man tas rūpi. Įtrauktis mano organizacijoje: dabartis ir ateities vizija“, kurio bendraautorė yra mūsų mokyklos projektų vadovė M. Žilinskė. Įtraukties tema mūsų mokyklai labai aktuali ir artima, todėl matome, kad galėtume veiklas šioje srityje plėsti. Vienas ir poreikių – norėtume turėti dar didesnę specialistų komandą, galėtume įrengti daugiau keltuvų neįgaliesiems ar įrengti atsipalaidavimo, poilsio kambarį. Taigi įtraukties ir įvairovės prioritetas svarbus visai mokyklos bendruomenei, stengiamės kuo aktyviau dirbti šioje srityje.
Skaitmeninė transformacija. Šios srities tikslas – paremti į žmogų orientuotą skaitmeninę transformaciją ir veiksmingiau spręsti tokius visuomenės uždavinius, kaip dirbtinis intelektas ar dezinformacija. Šioje srityje vienas naujausių darbų – naujai finansuotas „Erasmus+“ mobilumo projektas ,,Inovatyvios mokymo metodikos per dirbtinio intelekto programas“ Nr. 2024-1-LT01-KA122-SCH-000197267. Šio projekto metu bus įgyvendinta 18 mobilumo vizitų, mokytojai gilinsis į dirbtinio intelekto panaudojimo galimybes pamokose, patirties semsis iš kolegų Suomijoje, Prancūzijoje ir Italijoje. Tikimės, kad tai padės stiprinti DI panaudojimo galimybes. Kitas pasiekimas šioje srityje tai, kad 2023 m. Kokybės konkurse mūsų mokykla pripažinta nugalėtoja kategorijoje „Proveržis skaitmeninio švietimo srityje“. Šis apdovanojimas gautas už mokytojų sukurtas nuotolinio mokymo pamokas. Taip pat galime pasidžiaugti, kad skaitmenizacija mokykloje jaučiama kiekviename žingsnyje: įdiegta el. dokumentų valdymo sistema „DBSIS“, dirbame su el. dienynu „TAMO“, naudojamos „Kahoot“, „Moodle“ programos, interaktyvios lentos, mokytojams organizuojami DI kursai ir t.t. Šalia jau padarytų darbų konferencijos dalyviai įvardijo ir tobulintinas sritis. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas naujiems mokymams, kompiuterinės technikos atnaujinimui ir mokinių skatinimui prisidėti prie skaitmeninės transformacijos poslinkio. Taigi antrasis prioritetas mokyklai ne mažiau aktualus ir tikimasi, kad naujai finansuotas projektas padės pasiekti dar aukštesnių rezultatų.
Žaliasis kursas. Prioritetu „Aplinka ir kova su klimato kaita“ siekiama, kad iki 2050 m. Europa sėkmingai taptų neutralaus poveikio klimatui žemynu. Mokykloje žaliajam kursui nemažą dėmesį, visuomenėje jau gerai žinoma, kad dalyvaujame projekte „Mes rūšiuojame“. Čia pasiekti rezultatai džiugina jau daugelį metų, ne tik mokyklos bendruomenė, bet ir miesto bei rajono gyventojai žino, kad pas mus galima atvežti buitinius prietaisus, kuriuos mes kasmet priduodame atsakingoms organizacijoms. Be šio projekto taip pat kasmet organizuojame Žemės dienos renginius, o kasdieniame gyvenime atsakingai rūšiuojame ir ekologijos temas integruojame į dalykų pamokas. Ateityje planuojame įrengti tekstilės rūšiavimo konteinerį, atnaujinsime akcijos „Darom“ iniciatyvas, buvo pasiūlymų rengti mainų programas, kai galėtume apsikeisti mums nebenaudingais, bet dar gerais ir vartojimui tinkamais daiktais. Taigi šio prioriteto aptarimas padėjo ne tik apsvarstyti jau padarytus darbus, bet ir ieškoti naujų veiklos krypčių.
Dalyvavimas demokratiniame gyvenime, bendros vertybės ir pilietinis aktyvumas. Šia iniciatyva siekiama didinti pilietinį aktyvumą ir dalyvavimą demokratiniame gyvenime, stiprinti ES vertybių įgyvendinimą. Konferencijos dalyviai išskyrė, kad siekiant įgyvendinti šį tikslą mokykloje yra aktyviai veikiantis Mokyklos mokinių parlamentas, organizuojamos tokios iniciatyvos kaip „Europos kalbų diena“, dalyvaujame „Europos egzamine“, „Konstitucijos egzamine“, organizuojame Tolerancijos dienos paminėjimus ir kt. Mokyklos bendruomenė išskyrė, kad šios srities stiprinimas – gero pavyzdžio rodymas. Tik matydami mūsų tinkamus pavyzdžius, mokiniai patys imsis pilietinių iniciatyvų. Kaip gerosios patirties pavyzdį galime paminėti tai, kad šių metų „Erasmus+“ projekto dalyviai LR Prezidento rinkimų antrajame ture dalyvavo netgi mobilumo Pietų Korėjoje metu. Tai buvo išskirtinė patirtis, kai mūsų kolegos balsavimui nuvyko į LR Ambasadą Pietų Korėjoje, Seule, ir atliko pilietinę pareigą.

Projektinė veikla yra neatsiejama mokyklos veiklos strateginė kryptis, o šios programos prioritetai yra ir mokyklos veiklos tobulinimo prioritetai.

Projektų vadovė Modesta Žilinskė