FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2023 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. (metinis), Nepriklausomo auditoriaus išvada

2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2022 m. I ketv.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-06-30

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. (metinis), Nepriklausomo auditoriaus išvada

VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITA 2022 METAIS

2021 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021 m. (metiniai), Nepriklausomo auditoriaus išvada

VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITA 2021 METAIS

2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020 m. (metiniai), Nepriklausomo auditoriaus išvada,

VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITA 2020 METAIS

2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m. (metiniai) ir Nepriklausomo auditoriaus išvada

2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2018 m. I ketv.  (ataskaitos priedas )

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2018 m. II ketv.

Finansinių  ataskaitų rinkiniai 2018 m. III ketv.

2018 m. metinės finansinės ataskaitos 1 dalis

2018 m. metinės finansinės ataskaitos 2 dalis

2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017 m. IV ketv. (Aiškinamasis raštas: 1 dalis, 2 dalis, 3 dalis)