VIEŠIEJI PIRKIMAI

Informaciją apie vykdomus viešuosius pirkimus ir jų rezultatus galite rasti čia:

https://eviesiejipirkimai.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO IR SUTARČIŲ SUDARYMO BEI VYKDYMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS

DĖL KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO 2022 METAIS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA PER 2021 – 2022 METUS

2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2019 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2016 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS