IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PADĖJĖJAS

Ikimokyklinis_ugdymas_3
Ikimokyklinis_ugdymas_2
Ikimokyklinis_ugdymas_1
Ikimokyklinis_ugdymas_4
Ikimokyklinis_ugdymas_5
Ikimokyk_ugdymas_3
Ikimokyk_ugdymas_2
Ikimokyk_ugdymas_1
Ikimokyk_ugdymas_4
previous arrow
next arrow
Ikimokyklinis_ugdymas_3
Ikimokyklinis_ugdymas_2
Ikimokyklinis_ugdymas_1
Ikimokyklinis_ugdymas_4
Ikimokyklinis_ugdymas_5
Ikimokyk_ugdymas_3
Ikimokyk_ugdymas_2
Ikimokyk_ugdymas_1
Ikimokyk_ugdymas_4
previous arrow
next arrow
Shadow

Švietimo sritis: Socialinė gerovė

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

P43092201 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 45 mokymosi kreditai

T43092201 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 35 mokymosi kreditai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P43092201, T43092201 – vidurinis išsilavinimas

Programos paskirtis

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai prižiūrėti vaikus ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke, padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdyti ugdomąją veiklą.

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programą.

Dirbama su vaikais individualiai ir grupėje, veikla yra prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Tipinės darbo priemonės: asmens higienos reikmenys, patalpų ir aplinkos priežiūros darbų priemonės, ugdymo ir kitos priemonės, būtinos vaiko priežiūrai ir ugdymui užtikrinti.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas dirbdamas vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, higienos, priešgaisrinės saugos, maisto saugos, kokybės, higienos ir tvarkos palaikymo reikalavimais, bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais, garantuoja asmens duomenų apsaugą, laikosi pagarbos vaikui ir jo šeimai, pozityvaus bendravimo, komandinio darbo nuostatų, profesinės etikos normų, vertybių, siekia nuolatinio profesinio tobulėjimo, žinių atnaujinimo.