MOKINIŲ TARYBA

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA

2023–2024 MOKSLO METAI

MOKINIŲ TARYBA

Elinga Testova – AP-22 grupės mokinė – Mokinių tarybos pirmininkė

Darija Gudaitė – PB-22 grupės mokinė – Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja

Martyna Jovaišaitė – AP-21 grupės mokinė – sekretorė

Goda Ulianskaitė – PB-22 grupės mokinė

Violeta Stukaitė – ­ AP – 23/T grupės mokinė

Martynas Puišė – AP-23/P grupės mokinys

Mantijus Mališauskas – TP-21 grupės mokinys

Alina Poškaitė – 2 G-22 gimnazijos klasės mokinė

Faustas Laurėnavičius – PB-23 gimnazijos klasės mokinys

Miglė Petronytė – VR-23/S grupės mokinė

Gytis Balčiūnas – TR-22 grupės mokinys

Aurimas Plekavičius – AP-22 grupės mokinys

Agnė Tuskaitė – 1 G-23 klasės mokinė

Mokinių taryba:

  • deleguoja narius į Mokyklos tarybą (savivaldos instituciją);
  •  inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
  • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu;
  • dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  • teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, socialinės-pilietinės veiklos, dėl mokykloje vykdomų ir numatomų vykdyti projektų, organizuoja savanorių judėjimą;
  • svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl veiklos organizavimo.