MOKINIŲ TARYBA

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA

2022–2023 MOKSLO METAI

MOKINIŲ TARYBA

Violeta Stukaitė – VR-20 grupės mokinė – Mokinių tarybos pirmininkė
Ernesta Poškaitė – AP-20/1 grupės mokinė – Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja
Martyna Jovaišaitė – AP-21 grupės mokinė – sekretorė
Kipras Strolia – PB-22 grupės mokinys
Mantas Šerelis ­ SV – 21/T grupės mokinys
Klaudijus Kavčinskas – AP-21/T grupės mokinys
Ieva Tunkevičiūtė – SD-22 grupės mokinė
Faustas Kilius – AK-21 grupės mokinys
Paulius Grubinskas – TP-20 grupės mokinys
Edvinas Virbickas – AP-20/2 grupės mokinys
Žilvinas Stašys – SV-22/T grupės mokinys
Miglė Janeliauskaitė – SD-21 grupės mokinė
Mantijus Mališauskas – TP-21 grupės mokinys
Elinga Testova – AP-22  grupės mokinė
Alina Poškaitė- 1 G-22 gimnazijos klasės mokinė
Faustas Laurėnavičius – 2 G-21 gimnazijos klasės mokinys
Gabija Dalinskaitė – PB-21 grupės mokinė
Gytis Balčiūnas – TR-22 grupės mokinys

Mokinių taryba:

  • deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą;
  •  inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
  • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu;
  • dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  • teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, socialinės veiklos, dėl mokykloje vykdomų ir numatomų vykdyti projektų, organizuoja savanorių judėjimą;
  • svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl veiklos organizavimo.