MODULIAI, SKIRTI III, IV (11, 12) GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIAMS

 

III, IV (11, 12) KLASIŲ GIMNAZIJOS MOKINIAI

KVIEČIAMI MOKYTIS VIENĄ IŠ SIŪLOMŲ MODULIŲ,

TĘSIANT MOKSLUS SAVO MOKYKLOJE AR GIMNAZIJOJE:

 

APDAILININKO MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS (kodas P32073205)

MODULĮ „BENDROSIOS VEIKLOS STATYBOS OBJEKTE VYKDYMAS (APDAILININKO)“

Modulio kodas: 307320034

Reikalavimai asmeniui, norinčiam mokytis modulio – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Trukmė kreditais: 10

Įgyjamos kompetencijos:

  • Mokės sandėliuoti statinio dažymo, plytelių klojimo, tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą;
  • Mokės paruošti ir sutvarkyti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą;
  • Mokės skaityti statinio darbo projektą

VIRĖJO MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS (kodas P42101307)

MODULĮ ,,SVEIKOS MITYBOS PATIEKALŲ GAMINIMAS”

Modulio kodas: 4101376

Reikalavimai asmeniui, norinčiam mokytis modulio – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Trukmė kreditais: 5

Įgyjamos kompetencijos:

  • Parinkti maisto produktus ir žaliavas sveikos mitybos patiekalams gaminti.
  • Gaminti patiekalus ir užkandžius pagal sveikos mitybos tendencijas ir principus.
  • Įvertinti sveikos mitybos patiekalų ir užkandžių kokybę ir juos apipavidalinti.

PADAVĖJO IR BARMENO MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS (kodas P42101302)

MODULĮ ,,BARO PARUOŠIMAS, JO PRIEŽIŪRA IR SVEČIŲ APTARNAVIMAS”

Modulio kodas: 3101325

Reikalavimai asmeniui, norinčiam mokytis modulio – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Trukmė kreditais: 5

Įgyjamos kompetencijos:

  • Paruošti barą svečiams aptarnauti.
  • Aptarnauti baro lankytojus.

ASMENIUI, BAIGUSIAM PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS MODULĮ, IŠDUODAMAS PAŽYMĖJIMAS.