MOKYKLOS TARYBA (KOLEGIALUS VALDYMO ORGANAS)

Mokyklos tarybą (kolegialų valdymo organą) sudaro:

1. Jurgita Trifeldienė, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) pirmininkė;

2. Daiva Tumelionytė, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo skyriaus vedėja, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narė;

3. Ovidija Skačelienė, Kupiškio socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narė;

4. Vida Stravinskienė, UAB „Penki“ direktorė, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narė, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narė;

5. Vilius Staišiūnas, UAB „Velseka“ meistras, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narys;

6. Virginijus Zovė, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytojas ekspertas, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narys;

7. Jolanta Zabietienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narė;

8. Kornelijus Baltakys, UAB „Dailista“ statybos darbų vadovas, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narys;

9. Martyna Jovaišaitė, II kurso apdailininko modulinės profesinio mokymo programos AP-21 grupės mokinė, Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narė.

KUPIŠKIO TVM TARYBOS REGLAMENTAS

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) posėdžių nutarimai.

2019 m.

2019 m. balandžio 1 d. Nr.  V16-1

1.      Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) pirmininke išrinkta Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja, Tarybos narė Jurgita Trifeldienė.

2.      Patvirtintas Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) darbo reglamentas.

3.      Patvirtintas Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos 2019 – 2021 metų strateginis veiklos planas.

2020 m.

2020 m. kovo 6 d. Nr. V16-1

1.      Pritarta Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos įstatų 22 punkto papildymui 9 Ekonominės veiklos rūšimis.

2.      Pritarta Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos Tarybos (kolegialaus valdymo organo) 2019 metų veiklos ataskaitai.

3.      Patvirtinta Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita.

4.      Pritarta Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmata.

5.      Išklausyta informacija apie Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje įdiegtos Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, palaikymą ir priežiūrą.

6.      Išklausyta informacija apie Priėmimo į profesinio mokymo įstaigas planavimo proceso organizavimą.

7.      Pritarta Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai.

2020 m. spalio 30 d. Nr. V16-2

Pritarta Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokinių priėmimo planavimui 2021 m. pagal švietimo sritis ir modulines profesinio mokymo programas.

2021 m.

2021 m. vasario 26 d. Nr. 2021/V16–1

1.      Pritarta Tarybos 2020 metų veiklos ataskaitai.

2.      Pritarta Tarybos 2021 metų veiklos planui.

3.      Patvirtintos Mokyklos 2020 metų Švietimo, mokslo ir sporto administravimo programos sąmatos įvykdymo (finansavimo šaltinis- valstybės biudžetas) ir 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo (finansavimo šaltinis – pajamų lėšos) ataskaitos.

4.      Pritarta Mokyklos 2021 metų Švietimo, mokslo ir sporto administravimo programos sąmatai (finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas) ir 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatai (finansavimo  šaltinis – pajamų lėšos.

5.      Išklausyta informacija apie Mokykloje įdiegtos Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, palaikymą ir priežiūrą.

6.      Pritarta Mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.

7.      Pritarta Mokyklos įstatų 13 punkto papildymui 2 papunkčiais:

13.3. Grupinio mokymosi forma, nuotolinis mokymo proceso organizavimo būdas.

13.4. Pavienio mokymosi forma, nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdą.

2021 m. spalio 26 d. Nr. 2021/V16-2

1.      Nustatyti 2022 m. bendrą mokymosi vietų skaičių Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje 215, apie tai informuoti Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.

2022 m.

2022 m. vasario 4 d. Nr. 2022/V16–1

1.      Pritarti Tarybos 2021 metų veiklos ataskaitai.

2.      Pritarti Tarybos 2022 metų veiklos planui.

3.      Patvirtinti Mokyklos 2021 metų Švietimo, mokslo ir sporto administravimo programos sąmatos įvykdymo (finansavimo šaltinis- valstybės biudžetas) ir 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo (finansavimo šaltinis – pajamų lėšos) ataskaitas.

4.      Pritarti Mokyklos 2022 metų Švietimo, mokslo ir sporto administravimo programos sąmatai (finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas) ir 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatai (finansavimo  šaltinis – pajamų lėšos).

5.      Pritarti Mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai.

6.      Pritarti Mokyklos 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitai.

7.      Patvirtinti Mokyklos 2022–2024 metų strateginį veiklos planą.

2022 m. spalio 25 d. Nr. 2022/V16-2

Nustatyti 2023 m. bendrą mokymosi vietų skaičių Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje 175, iš jų – 160 pageidaujamas valstybės finansuojamų vietų, apie tai informuoti Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją

2023 m.

2023 m. vasario 10 d. Nr. 2023/V16-1

1.      Pritarti Tarybos 2022 metų veiklos ataskaitai.

2.      Pritarti Tarybos 2023 metų veiklos planui.

3.      Pritarti Mokyklos pareigybių sąrašui.

4.      Patvirtinti Mokyklos 2022 metų Švietimo, mokslo ir sporto administravimo programos sąmatos įvykdymo (finansavimo šaltinis- valstybės biudžetas) ir 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo (finansavimo šaltinis – pajamų lėšos) ataskaitas.

5.      Pritarti Mokyklos 2023 metų Švietimo, mokslo ir sporto administravimo programos sąmatai (finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas) ir 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmatai (finansavimo  šaltinis – pajamų lėšos).

6.      Pritarti Mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.

7.      Pritarti Mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai.

8.      Pritarti Mokyklos (išskyrus direktorių) darbuotojų atrankos ir metinės veiklos vertinimo principams.

9.      Apsiriboti informacijos išklausymu apie Mokykloje įdiegtos Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, palaikymą ir priežiūrą.