ERASMUS+ PROJEKTAI

MOKINIŲ STAŽUOČIŲ, VYKDOMŲ ĮGYVENDINANT MOBILUMO PROJEKTUS, TVARKOS APRAŠAS >>

2024-2025 MOKSLO METAIS MOKYKLOJE ĮGYVENDINAMAS „ERASMUS+“ 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTAS NR. 2024-1-LT01-KA121-VET-000221715

2024-2025 MOKSLO METAIS MOKYKLOJE ĮGYVENDINAMAS „ERASMUS+“ 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTAS „INOVATYVIOS MOKYMO METODIKOS PER DIRBTINIO INTELEKTO PROGRAMAS“ NR. 2024-1 LT01-KA122-SCH-000197267

* * *

2023-2024 MOKSLO METAIS MOKYKLOJE ĮGYVENDINAMAS „ERASMUS+“ 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTAS NR. 2023-1-LT01-KA121-VET-000126028

Projekto veiklos:
1. Mokinių trumpalaikiai mobilumo vizitai (21 dienos praktika užsienyje) – 24-36 dalyviai.

2. Darbo stebėjimo mobilumo vizitai (tai 5 darbo dienų mobilumo vizitas, kurio metu mokyklos darbuotojai tobulins profesinius įgūdžius kitos šalies profesinio mokymo įstaigose) – 16-24 dalyviai.

3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai užsienyje – 5-7 dalyviai.

4. Pakviesti ekspertai – 1-3 dalyviai iš užsienio organizacijų

Bendra dotacijos suma – 161 798,00 EUR

2022-2023 MOKSLO METAIS MOKYKLOJE ĮGYVENDINAMAS „ERASMUS+“ 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTAS NR. 2022-1-LT01-KA121-VET-000067521

Projekto veiklos:
1. Mokinių trumpalaikiai mobilumai (21 dienos praktika užsienyje) – 30 dalyvių.

2. Darbuotojų mokymas užsienyje (tai 5 darbo dienų mobilumo vizitas, kurio metu mokyklos
pedagogai tobulins profesinius įgūdžius kitos šalies profesinio mokymo įstaigose) – 16 dalyvių.

3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai užsienyje – 4 dalyviai

Bendra dotacijos suma – 123 816,00 eurų

2021-2022 MOKSLO METAIS MOKYKLOJE ĮGYVENDINAMAS „ERASMUS+“ 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTAS NR. 2021-1-LT01-KA121-VET-000011639

Projekto veiklos:
1. Mokinių trumpalaikiai mobilumai (21 dienos praktika užsienyje) – 30 dalyvių.
2. Darbuotojų mokymas užsienyje (tai 5 darbo dienų mobilumo vizitas, kurio metu mokyklos
pedagogai tobulins profesinius įgūdžius kitos šalies profesinio mokymo įstaigose) – 20 dalyvių.

„ERASMUS+“ 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTAS ,,TARPTAUTIŠKUMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS PROFESINIAM MOKYMUI STIPRINTI” NR. 2020-1-LT01-KA116-077679

„ERASMUS+“ 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTAS „UGDYMO KOKYBĖS TOBULINIMAS PER ERASMUS+ VEIKLAS“ (NR.2019-1-LT01-KA116-060190)

,,ERASMUS+” 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTAS „TARPTAUTIŠKUMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS PER ERASMUS+ VEIKLAS“ NR. 2018-1-LT01-KA116-046778

„UGDYMO TURINIO IR MOKYMO FORMŲ TOBULINIMAS PER ERASMUS+ VEIKLAS NR. 2017-1-LT01-KA116-034960

ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTAS „INOVATYVIŲ MOKYMO METODŲ PLĖTRA“

ERASMUS+ PROJEKTŲ „JUDUMAS IR ES PATIRTIS PROFESINIO MOKYMO KOKYBEI GERINTI“ IR „INOVATYVIŲ MOKYMO METODŲ PLĖTRA“ PROGRAMOS

2014 M. ERASMUS + LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTAS „EUROPA – MOKYKLA“
NR. 2014-1-LT01-KA102-000319NR. 2014-1-LT01-KA102-000319

Projekto Nr. 2014-1-LT01-KA102-000319 2014 M. ERASMUS + LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTAS „EUROPA – MOKYKLA“

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0891
„Tarptautinė patirtis besiekiant ISO 9001 standarto“

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0839
„Kūrybiškumas ir inovacija apdailininkų (statybininkų) praktikoje“

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas NR. LLP-LDV-IVT-2013-LT-0838
,,Profesinių įgūdžių tobulinimas ir veiklos organizavimas turizmo srityje“

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0694
„Mobilumo ir naujoviškos praktikos plėtotė“

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0698
„Kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus veikla ir galimybės turizmo sektoriuje“