ES FONDŲ PROJEKTAI

JUNGTINIS PROJEKTAS „PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN!”

JUNGTINIS PROJEKTAS „ĮGYK PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE!” PROJEKTO NR. 10-025-J-0001-J02-00006

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

PRAKTINIAI ĮGŪDŽIAI – PRANAŠUMAS ĮSILIEJANT Į DARBO RINKĄ (Nr.09.4.1,-ESFA-T-736-02-0027)

PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE (Nr.09.4.1,-ESFA-T-736-02-0001)

„PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS UTENOS MAISTO PRAMONĖS SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE” NR. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0008

PROJEKTAS „PRAKTIKA UTENOS PREKYBOS SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE” NR. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0012

„PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS PMC „ŽIRMŪNAI“ VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ SEKTORIAUS PRAKTINIO MOKYMO CENTRE NR. 09.4.1.-ESFA-T-736-02-0002“

„PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS PMC „ŽIRMŪNAI“ PREKYBOS SEKTORIAUS PRAKTINIO MOKYMO CENTRE 09.4.1-ESFA-T-736-02-0002″

„PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS PANEVĖŽIO PROFESINIO RENGIMO CENTRO STATYBOS SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE NR. 09.4.1-ESFA-T-736-02-007“

„PRAKTINĖ PATIRTIS – RAKTAS Į PROFESINĘ SĖKMĘ. NR. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0019″