PROJEKTAS FINANSUOJAMAS KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS

Projektas finansuojamas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose” . 2017 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas ir Kupiškio technologijos ir verslo mokykla pasirašė sutartį dėl subsidijos suteikimo projekto finansavimui.

Bendra Projekto vertė – 61.415,41 Eur (šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai penkiolika eurų ir 41 ct) (įskaitant pridėtinės vertės mokestį), iš jų tinkamos išlaidos sudaro – 54.760,41 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt Eur ir 41 ct).

Projekto diegimo vieta – Jaunimo g. 8, Kupiškis, Kupiškio technologijos ir verslo mokykla.

Nustatytus darbus pagal projekto diegimo etapus vykdo UAB „EST LT“.

Pagal projektą bus įrengta saulės elektrinė. Saulės šviesos energija foto modulių pagalba surenkama ir inverterių pagalba paverčiama buityje naudojama elektros energija. Esant jos pertekliui, energija atiduodama į AB „ESO“ tinklus, kurios kiekį suskaičiuoja specialiai tam įrengtas skaitiklis. Tokiu būdu energijos sukaupimas dienos arba vasaros metu leidžia vartotojui pasinaudoti energija tamsiu paros metu arba žiemos laikotarpiu.

Pagaminta elektros energija bus tiekiama antrajam mokomajam pastatui. Įranga sumontuota ant antrojo mokomojo pastato stogo. Pagrindinis reikalavimas diegiamai įrangai, kad ji būtų naujų technologijų ir didelio produktyvumo. Numatoma momentinė  saulės foto modulių galia 50 kW, foto modulių efektyvumas ne mažiau 15 proc., inverterių efektyvumas – 98,7 proc.  Ilgaamžiškumas: modulio garantija 12 metų; modulio našumo garantija – 10 metų. 90 proc. maksimalios galios, 25 metai 80 proc. maksimalios galios; metinis pagamintos elektros energijos kiekis ne mažiau 48000 kWh.

Remiantis paskaičiavimais, 50 kW galios saulės šviesos elektrinė pagamintų apie 48000 kWh per metus elektros energijos ir būtų sutaupoma apie 30,67 proc. kasmetinių išlaidų elektros energijai.

Mokyklos direktorė Lina Kaušakienė