„KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS BENDRUOMENĖS GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS SRITYJE“

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

Projekto pavadinimas:

„Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendruomenės gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje“

Projekto įgyvendinimo trukmė – 10 mėnesių.

Projekto finansavimo suma – 9383,00 EUR

Projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo biudžeto lėšomis.

Tikslas – suteikti žinių apie savižudybės rizikos ženklus, kas padės atpažinti riziką, įvertinti ir mokėti tinkamai reaguoti.

Laukiami projekto rezultatai:

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendruomenės nariams (92 asmenys) bus suorganizuotas paskaitų ciklas apie savižudybės rizikos ženklus:
,,Savižudybių rizikos atpažinimas ir įvertinimas”
,,Streso valdymas, emocijų atpažinimas, įvertinimas ir pagalbos kreipimasis”.
Mokyklos bendruomenės nariai dalyvaus praktiniuose užsiėmimuose, situacijų analizėse. Šios veiklos stiprins bendruomenės gebėjimus atpažinti savižudybės riziką ir įvertinti rizikos laipsnį.

Šio projekto veiklomis bus stiprinamas bendradarbiavimas su šalyje ir konkrečiai Kupiškio rajone dirbančiais specialistais – pagalbos teikėjais. Įgyvendinus suplanuotas projekto veiklas mokyklos bendruomenės nariai, atpažinę pavojų keliančią situaciją, aiškiai žinos, kur kreiptis pagalbos.
Daliai mokinių iki projekto pradžios telefonuose buvo įdiegtos emocinės pagalbos programos. Iki projekto vykdymo pabaigos bus sudaryta galimybė visiems pageidaujantiems telefone įsidiegti šią programą.
Projekto veiklomis bus vykdomas prevencinis mokinių švietimas savižudybių grėsmės atpažinimo ir savęs žalojimo atvejų mažinimui. Bus sukurtas ir pradėtas įgyvendinti grupių valandėlių ciklas mokiniams savižudybės ir savęs žalojimo prevencijai vykdyti. Siekiama, kad mokiniai gebėtų rasti tinkamus laisvalaikio leidimo būdus, taip pat gebėtų atpažinti savižudybių ir savęs žalojimų riziką ir žinotų, kur kreiptis pagalbos.