SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJA

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE PREVENCIJOS IR REAGAVIMO PRIEMONĖS

ATMINTINĖ DARBUOTOJUI

NEMOKAMA IR KONFIDENCIALI PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ

Darbuotojas, pagrįstai manantis, kad patyrė ar galimai patyrė smurtą ar priekabiavimą, turi teisę apie tai pranešti žodžiu arba raštu Mokyklos direktoriui ar paskirtam atsakingam asmeniui.

Mokyklos direktoriaus 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 2022/V1-183 atsakingu asmeniu už smurto ir priekabiavimo prevenciją bei tyrimą paskirtas darbų ir civilinės saugos inžinierius VIRGILIJUS KALINKA, tel. +370 682 10913, el. p. darbu.sauga@kupiskiotvm.lt.