PRIĖMIMAS Į PIRMĄ IR ANTRĄ GIMNAZIJOS (9,10) KLASES

Kviečiame mokytis I (9) ir II (10) gimnazijos klasėse pagal pagrindinio ugdymo programą

Išankstinė registracija (prašymo pildymas internetu) į I (9) ar  II (10) gimnazijos klasę >>

MŪSŲ MOKYKLOJE JŪS GALITE:

  • sėkmingai įgyti pagrindinį išsilavinimą;
  • tęsti mokslus ir įgyti vidurinį išsilavinimą bei patrauklią specialybę.

DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO TVARKA

Stojantieji į 1-ą ir 2-ą gimnazijos skyriaus klases pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta pagrindinio ugdymo programa (pildoma mokykloje);
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimą (arba pažymą apie mokymosi pasiekimus);
  • asmens tapatybės dokumentą (pateikia komisijai asmeniškai);
  • dvi nuotraukas (3×4 cm);
  • sveikatos pažymėjimus (027-1/a ir 086/a formos).

Dokumentai priimami mokykloje darbo dienomis antrame aukšte nuo 8.00 iki 17.00 val., telefonai pasiteirauti: +370 652 68 021, +370 652 68 015.

Mokiniai per mokslo metus priimami į laisvas vietas direktoriaus įsakymu.