APDAILININKAS

Apdailininkas 1
Apdailininkas 2
Apdailininkas 3
Apdailininkas 4
Apdailininkas 5
Apdailininkas 6
Apdailininkas 7
Apdailininkas 8
Apdailininkas7
previous arrow
next arrow
Apdailininkas 1
Apdailininkas 2
Apdailininkas 3
Apdailininkas 4
Apdailininkas 5
Apdailininkas 6
Apdailininkas 7
Apdailininkas 8
Apdailininkas7
previous arrow
next arrow
Shadow
APDAILININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Švietimo sritis: Architektūra ir statyba
Švietimo posritis: Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas: dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas

PLAČIAU >>

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis: III

Programos valstybiniai kodai: P32073205, P 32073213, T32073213

P32073205, P32073213 – programos, skirtos pirminiam profesiniam mokymui, apimtis kreditais: 110 kreditų

T32073213 – programos, skirtos tęstiniam profesiniam mokymui, apimtis kreditais: 90 mokymosi kreditų

Programos trukmė mokiniams, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo: 3 metai
Programos trukmė mokiniams, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą: 1,5-2 metai

Programos paskirtis

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo kvalifikacijas galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklausoma nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba.

Programos privalomieji moduliai: Įvadas į profesiją; Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko);  Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu; Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu; Statinių paviršių dekoravimas; Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas; Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas; Statinio konstrukcijų tinkavimas rankiniais įrankiais;  Statinio konstrukcijų tinkavimas mechanizuotu būdu ir tinko remontas; Įvadas į darbo rinką. Pasirenkamieji moduliai: Gipskartonio plokščių montavimas; Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas.