INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAS

Slauga reklama_1
Slauga reklama_2
Slauga reklama_3
indv_1
indv_4
indv_2
indv_3
indv_5
previous arrow
next arrow
Slauga reklama_1
Slauga reklama_2
Slauga reklama_3
indv_1
indv_4
indv_2
indv_3
indv_5
previous arrow
next arrow
Shadow
INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Švietimo sritis: Socialinė gerovė
Švietimo posritis: Socialinis darbas ir konsultavimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas: INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAS

PLAČIAU >>

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis: IV

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

P43092302 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų

T43092302 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P43092302, T43092302 – vidurinis išsilavinimas
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Programos paskirtis

 Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam individualios priežiūros darbuotojui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.

Individualios priežiūros darbuotojo darbo priemonės: kompiuterinė ir programinė įranga, biuro įranga, susisiekimo priemonės dirbantiems bendruomenėse, asmens higienos priemonės, asmeninės apsaugos priemonės, slaugos priemonės ir medžiagos, techninės pagalbos priemonės, skalbinių priežiūros priemonės, maisto ruošimo buitinė technika ir inventorius, švaros priežiūros buitinė technika, buitinės valymo, plovimo ir dezinfekcijos priemonės ir kt.

Individualios priežiūros darbuotojas dirba uždaroje patalpoje ir lankydamas asmenis jų gyvenamojoje aplinkoje; galimas darbas naktį, pavojingas darbas su šeimomis ar socialinę riziką patiriančiais, psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis.

Individualios priežiūros darbuotojas turi būti susipažinęs su socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.