STALIUS

Stalius 5
Stalius 6
Stalius 1
Stalius 2
Stalius 3
Stalius 4
Stalius 7
Stalius 8
previous arrow
next arrow
Stalius 5
Stalius 6
Stalius 1
Stalius 2
Stalius 3
Stalius 4
Stalius 7
Stalius 8
previous arrow
next arrow
Shadow
STALIAUS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Švietimo sritis: Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis: Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, mediena)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

T43072202 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – stalius

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis išsilavinimas

Programos trukmė mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą – 1 metai

Programos paskirtis

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam staliui parengti, kuris gebėtų savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas medienos apdirbimo įmonėje, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais, pozicinėmis (vieno technologinio veiksmo) staklėmis ir įrenginiais, dirbti kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) medienos apdirbimo centrais.

 

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs staliaus kvalifikaciją, galės dirbti medienos apdirbimo įmonėse arba steigti smulkųjį verslą.

Dirbama patalpose su rankiniais, rankiniais elektriniais staliaus įrankiais, medienos apdirbimo įrenginiais ir staklėmis, kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) medienos apdirbimo centrais, dažnai greta veikiančių didelių medžio apdirbimo staklių ir mechanizmų. Dirbant privalu dėvėti darbo drabužius ir visas reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.

Stalius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, staliaus darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvariosios statybos principais.

Stalius dirba kartu su grupe arba individualiai. Jam būtinos šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Stalius dirba savarankiškai, pagal brėžinius vykdo jam pavestas sudėtingas užduotis, prižiūri žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis.