TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKAS

Technikos prieziuros 2
Technikos prieziuros 3
Technikos prieziuros 5
Transporto priemoniu remonto reklama_1
Transporto priemoniu remonto reklama_2
Transporto priemoniu remonto reklama_3
PlayPause
previous arrow
next arrow
Technikos prieziuros 2
Technikos prieziuros 3
Technikos prieziuros 5
Transporto priemoniu remonto reklama_1
Transporto priemoniu remonto reklama_2
Transporto priemoniu remonto reklama_3
previous arrow
next arrow
Shadow
TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Švietimo sritis: Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Švietimo posritis: Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas: transporto priemonių remontininkas

PLAČIAU >>

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis: IV

Programos valstybinis kodas: P42071604

Programos apimtis kreditais: 110 kreditų

Programos trukmė mokiniams, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo: 3 metai

Teorinio mokymo trukmė: 27 savaitės
Praktinio mokymo trukmė: 49 savaitės

Programos paskirtis

Parengti kvalifikuotą transporto priemonių remontininką, kuris gebėtų savarankiškai atlikti transporto priemonių vidaus degimo variklių, jų maitinimo ir uždegimo sistemų, transmisijų, važiuoklių, elektros įrenginių techninę priežiūrą ir remontą.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs transporto priemonių remontininko kvalifikaciją, galės dirbti transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Darbo priemonės

Elektriniai, hidrauliniai bei pneumatiniai įrankiai ir įrenginiai, matavimo priemonės, diagnostiniai prietaisai, skirti transporto priemonių remontininko techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti, darbų saugos priemonės, duomenų bazės. Dirbama transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto patalpose, atskirais atvejais lauko sąlygomis.

Transporto priemonių remontininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, naudojasi darbus reglamentuojančiais dokumentais, geba savarankiškai planuoti savo veiklą. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialiomis asmens apsaugos priemonėmis.

Transporto priemonių remontininkui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, dėmesio koncentracija, fizinė ištvermė.