VIRĖJAS (SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ASMENIMS)

Virejai_4
Virejai_3
Virejai_2
Virejai_1
Virejai_SP_14
Virejai_SP_15
Virejai_SP_12
Virejai_SP_13
Virejai_5
Virejai_6
Virejai_8
Virejai_9
Virejai_10
Virejai_11
previous arrow
next arrow
Virejai_4
Virejai_3
Virejai_2
Virejai_1
Virejai_SP_14
Virejai_SP_15
Virejai_SP_12
Virejai_SP_13
Virejai_5
Virejai_6
Virejai_8
Virejai_9
Virejai_10
Virejai_11
previous arrow
next arrow
Shadow
VIRĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA (kodas P20101303)
Tai specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims pritaikyta profesinio mokymo programa, įgyvendinama kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programa

Švietimo sritis: Paslaugos asmenims
Švietimo posritis: Viešbučių ir maitinimo paslaugos

PLAČIAU >>
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas: virėjas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis: II
Programos valstybinis kodas: P20101303
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Programa skirta asmenims, kuriems reikalavimai išsilavinimui nenustatyti ir kurie kartu mokosi socialinių įgūdžių ugdymo programą

Programos paskirtis

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Dirbama patalpoje prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais, įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisais bei įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais ir inventoriumi. Naudojamos technologijos kortelės, valymo priemonės. Galimas darbas pamainomis.

Dirbant privalu dėvėti specialiuosius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Virėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos, sveikos mitybos reikalavimais.