VIRĖJAS. SPEC. UGDYMOSI POREIKIŲ ASMENIMS (NAUJA)

Virejai Utenos_centre_1
Virejai tobulinosi Utenoje 4
Virejai tobulinosi Utenoje 2
Utenos profesinio rengimo centre 5
Sveikos mitybos diena 1
Sushi 4
Progimnazistai musu mokykloje_8
Panevezio darbo rinkos centre 9
previous arrow
next arrow
Virejai Utenos_centre_1
Virejai tobulinosi Utenoje 4
Virejai tobulinosi Utenoje 2
Utenos profesinio rengimo centre 5
Sveikos mitybos diena 1
Sushi 4
Progimnazistai musu mokykloje_8
Panevezio darbo rinkos centre 9
previous arrow
next arrow
Shadow
NAUJA PROGRAMA, KURI BUS ĮGYVENDINAMA 2023 metais –
VIRĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA (kodas P21101308)
TAI specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims pritaikyta profesinio mokymo programa, ĮGYVENDINAMA KARTU SU socialinių įgūdžių ugdymo programA

Švietimo sritis: Paslaugos asmenims
Švietimo posritis: Viešbučių ir maitinimo paslaugos

PLAČIAU >>
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas: virėjas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis: II
Programos valstybinis kodas: P21101308
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje

Programos paskirtis

Parengti kvalifikuotą virėją, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.

Programoje numatyta 3 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

  • Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas;
  • Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas;
  • Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas.

Taip pat numatytas pasirenkamasis modulis: ,,Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas“;

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu bus vertinamos kompetencijos: paruošti gamybai maisto produktus, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius, gaminti ir patiekti nesudėtingos technologijos šaltus, karštus patiekalus, salotas. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą.

Asmenys, įgiję virėjo kvalifikaciją, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Dirbama prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais, įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisais bei įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais ir inventoriumi. Naudojamos technologijos kortelės, valymo priemonės. Dirbama pamainomis. Dirbant privalu dėvėti specialiuosius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.