DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

Direktoriaus Kęstučio Mekšėno atostogų metu, 2024 m. gegužės 20 ir 21 dienomis jo pareigas laikinai eis gimnazijos skyriaus vedėja Daiva Daukšienė, nuo 2024 m. gegužės 22 iki 31 dienos laikinai direktoriaus pareigas eis direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Domžienė.
Direktorius
Kęstutis Mekšėnas
Tel. +370 652  68 021
El. paštas  direktorius@kupiskiotvm.lt
Sekretorė
Violeta Švedaitė
Tel. +370 620  54 135
El. paštas  info@kupiskiotvm.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Raimonda Domžienė
Tel. +370 652  68 015
El. paštas  pavaduotoja@kupiskiotvm.lt
Gimnazijos skyriaus vedėja
Daiva Daukšienė
Tel. +370 662  180 67
El. paštas  gimnazijos.skyrius@kupiskiotvm.lt
Profesinio mokymo skyriaus vedėja
Daiva Tumelionytė
Tel.  +370 618  34 868
El. paštas  profesinis.mokymas@kupiskiotvm.lt
Mokymo dalies administratorė
Rima Jokimienė
Tel. +370 662  18 067
El. paštas  administratore@kupiskiotvm.lt
Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
Tel. +370 616  97 141
El. paštas infrastruktura@kupiskiotvm.lt
Vyriausioji finansininkė
Gražina Stanelienė
Tel. +370 652  68 012
El. paštas  finansininke@kupiskiotvm.lt
Personalo specialistė
Silva Adomavičienė
Tel. +370 682  52 888
El. paštas  personalas@kupiskiotvm.lt
Projektų vadovė
Modesta Žilinskė
Tel. +370 670  63 273
El. paštas projektai@kupiskiotvm.lt
Tęstinio profesinio mokymo skyrius
Audronė Liudvinavičienė
Jūratė Ažubalytė
Tel. +370 616  27 463
Tel. +370 676 60 165
El. paštas  testinis.mokymas@kupiskiotvm.lt
Bendrabutis Nr. 1, Nr. 2
Tel.: +370 662  21 718, +370 662  27 687,
(+370 459)  35412
Bendrabučio  administratorė
Dalia Mikoliūnienė
Tel.  +370 662  27 687
El. paštas apgyvendinimas@kupiskiotvm.lt
Socialinė pedagogė metodininkė
Jovita Mačienė
Tel.  +370 620  62 747
El. paštas  soc.pedagogas@kupiskiotvm.lt
Vyresnioji specialioji pedagogė
Laura Velutienė
Tel. +370 624 34 065
El. paštas spec.pedagogas@kupiskiotvm.lt
Psichologė
Aurelija Kukenienė
Tel. +370 623 60 480
El. paštas psichologas@kupiskiotvm.lt
Neformalio švietimo organizatorė
Zita Lukoševičienė
Tel. +370 687 93 082
El. paštas zitaa.lu@gmail.com
Karjeros specialistė
Audronė Liudvinavičienė 
Tel. +370 616 16 413
El. paštas karjera@kupiskiotvm.lt 
Mokomojo ūkio vedėjas
Jonas Vilimas
Tel. +370 616  97 141
El. paštas infrastruktura@kupiskiotvm.lt
Viešųjų pirkimų organizatorius
Sigitas Kurklys
Tel. +370 685  16 212
El. paštas pirkimai@kupiskiotvm.lt
Darbų ir civilinės saugos inžinierius Virgilijus Kalinka Tel. +370 682  10 913
El. paštas darbu.sauga@kupiskiotvm.lt