PRAKTINIO VAIRAVIMO EGZAMINAS (VĮ „REGITRA”)

Praktinio vairavimo egzaminą galima laikyti tik sėkmingai išlaikius teorijos egzaminą. Prieš tai Jūs turite užsiregistruoti VĮ „Regitra”, paskambinę į egzaminų centrą telefonu (Panevėžys, tel.+370 700 55151) arba Internetu. Prieš laikant praktinio vairavimo egzaminą, privalote VĮ „Regitra” darbuotojui pateikti reikalingus dokumentus:

• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,

• vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimą,

• vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą,

• sveikatos žinių pažymėjimą.

Egzamino trukmė iki 1.5 val. Į šį laiką įskaičiuojamas kandidato į vairuotojus sutikimas, su eismo sauga susijęs techninis transporto priemonės patikrinimas, susipažinimas su transporto priemone ir pasirengimas vairavimui, specialieji vairavimo manevrai aikštelėje, vairavimas realiomis eismo sąlygomis mieste, egzamino metu padarytų klaidų išaiškinimas ir rezultato paskelbimas.

Pirmas praktinio vairavimo egzamino etapas – važiavimas aikštelėje, o antras – mieste.