PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS

Papildomas vairuotojų mokymas – mokymas, nustatyta tvarka organizuojamas ir vykdomas pradedantiesiems vairuotojams, pažeidusiems kelių eismo taisykles (toliau KET) ir motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų. Šie mokymai privalomi vairuotojams, nuolat pažeidžiantiems KET reikalavimus ir už tai nubaustiems administracine tvarka, įskaitant vairavimo teisės atėmimą ir siekiantiems, kad vairuotojo pažymėjimas (teisė vairuoti) būtų grąžintas.

Kam reikalingas papildomas vairuotojų mokymas?

 1. Papildomas vairuotojų mokymas vykdomas pradedančiųjų vairuotojų (neturinčių 2 metų stažo), pažeidusių Kelių eismo taisyklių reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su:
 • vairuotojų pareigų pėstiesiems vykdymu;
 • lenkimo taisyklių laikymusi;
 • draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant taisyklių pažeidimu;
 • eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo;
 • važiavimo per sankryžas tvarkos laikymusi;
 • vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus reikalavimo nevykdymu;
 • nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h;
 •  transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilių);
 • taip pat sukėlusių eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.
 1.  Motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų.

Pagrindinis dokumentas, nustatantis, ar vairuotojui reikalingi papildomi vairuotojų mokymo kursai – administracinio teismo sprendimas ar policijos nutarimas!

 Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą vairuotojų mokymą, mokymo įstaigoje privalo:

 1. Ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą(-us) KET pažeidimą(-us), už kurį(-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė.
 2. Baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą.
 3. Baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą.
 4. Su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone.
 5. Pradedantysis vairuotojas ir (arba) vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, norėdamas užbaigti papildomą vairuotojų mokymą, mokymo įstaigos nustatyta tvarka privalo išlaikyti žinių patikrinimo testą.

 Reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • įsigaliojęs teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • vairuotojų sveikatos medicininė pažyma;
 • pradedantiesiems vairuotojams – vairuotojo pažymėjimas;
 • ranka užpildyta pažeidimo aprašo forma.

Pažeidimo (-ų) aprašą turi sudaryti šios dalys:

 • Įvadas. Aprašoma KET pažeidimo, už kurį buvo atimta teisė vairuoti, aplinkybės (eismo įvykio vieta), situacija (gali būti schema), pažeidimo esmė.
 • Pažeidimo vertinimas. Vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, pateikia KET pažeidimo(-ų) komentarą(-us), pažeidimo(-ų) vertinimą(-us).
 • Išvados ir siūlymai. Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita, vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nuožiūra, su pažeidimu(-ais) susijusi svarbi informacija.
 • Informacijos šaltiniai. Nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo aprašą.
 • Priedai. Pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimo(-ų), už kurį(-iuos) buvo atimta teisė (eismo įvykio vieta), aplinkybėmis.

Pažeidimo aprašas

Pažeidimo aprašo pavyzdys

Pagrindinis dokumentas, nustatantis, ar vairuotojui reikalingi papildomi vairuotojų mokymo kursai – administracinio teismo sprendimas ar policijos nutarimas!

 Papildomo vairuotojų mokymo kursų kaina, pradedantiesiems vairuotojams ir praradusiems teisę vairuoti -110 Eur.

Būtina išankstinė registracija.

Registracija adresu:  Jaunimo g. 8, Kupiškis,

Tel.: (8 459) 35 355, 8 682 10 913

El. p. virgilijusk636@gmail.com

Atsakingas už papildomą vairuotojų mokymą – Virgilijus Kalinka