PASLAUGOS IR KAINOS

 

Vairavimo mokykla asmenims, norintiems įgyti teisę vairuoti  B kategorijos transporto priemones, teikia šias paslaugas (organizuoja vairavimo kursus):

1. Vairavimo teorijos mokymus.
2. Vairavimo teorijos praktinius užsiėmimus su KET programa.
3. Suteikiama galimybė KET testams spręsti internete.
4. Vairavimo praktinius mokymus.

 

Atsiskaitymo būdai už vairavimo kursus:

Galima įnešti visą sumą už kursus į mokyklos kasą.

Galima padaryti bankinį pavedimą į Ats. sąskaitą: LT564010043400070049 AB DNB bankas, b/k 40100, įrašant asmens, už kurį mokate, duomenis arba mokymo sutarties numerį.

Galima mokėti dalimis (pirma įmoka – 50% nuo visos sumos turi būti sumokėta pasirašant vairavimo kursų sutartį, kita įmoka turi būti sumokėta iki praktinio vairavimo pradžios, o likusi įmokos dalis įnešama iki teorijos kursų pabaigos).

PASLAUGOS IR KAINOS

„B“ KATEGORIJA

Automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.

  • Mokyklos mokiniams, besimokantiems pagal modulines profesinio mokymo programas – 300,00 Eur.
  • Mokyklos mokiniams, savarankiškai (eksternu) pasiruošusiems ir išlaikiusiems teorijos egzaminą VĮ „Regitra“ – 270,00 Eur.
  • Kitiems vairavimo mokyklos klientams (ne mokyklos mokiniams) – 470,00 Eur.
  • Kitiems vairavimo mokyklos klientams (ne mokyklos mokiniams), savarankiškai (eksternu) pasiruošusiems ir išlaikiusiems teorijos egzaminą VĮ „Regitra – 430,00 Eur.
  • Papildoma praktinio mokymo 1 valanda – 15,00 Eur.