APLANKĖ SUBAČIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMUS

Kovo 7 d. socialinio darbuotojos padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos I kurso SD-18 grupės mokiniai  kartu su profesijos mokytojais J. Mačiene ir D. Kytriene vyko į edukacinę išvyką į Kupiškio socialinių paslaugų centro padalinį Subačiaus senelių globos namus.

Išvykos tikslas – asmens higienos įgūdžių palaikymo  teorinių žinių pritaikymas praktikoje ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas įstaigoje. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su socialinio darbuotojo padėjėjo tiesioginėmis funkcijomis ir institucijos veikla.

Vyresnioji profesijos mokytoja Daiva Kytrienė