DARBO TARYBA

2018 m. vasario 22 d. patvirtinta Darbo tarybos sudėtis:

 

Darbo tarybos pirmininkas – Sigitas Kurklys, tel. 8 685 16 212, el. p. ktvm.darbotaryba@gmail.com

Darbo tarybos sekretorė – Diana Balužytė

Darbo tarybos narė – Dalia Šeinauskienė

 

DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

Klausimus svarstymui Darbo tarybos posėdyje turi teisę pateikti Darbo tarybos nariai, darbdavys ir darbuotojai. Darbdavys ir darbuotojai prašymus svarstyti klausimą Darbo tarybos posėdyje pateikia elektronine forma ktvm.darbotaryba@gmail.com arba raštu. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami reikiami dokumentai), siūlomas sprendimas.

Jeigu gautas prašymas yra anoniminis, jis gali būti nesvarstomas. Anoniminis prašymas gali būti svarstomas, jeigu tai įmanoma be pareiškėjo dalyvavimo.