DARBO TARYBA

2023 m. kovo 29 d. patvirtinta Darbo tarybos sudėtis:

Darbo tarybos pirmininkė – Silva Adomavičienė, tel. +370 682 52 888, el. p. peronalas@kupiskiotvm.lt
Darbo tarybos sekretorius – Sigitas Kurklys
Darbo tarybos narys – Virgilijus Kalinka

DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

Klausimus svarstymui Darbo tarybos posėdyje turi teisę pateikti Darbo tarybos nariai, darbdavys ir darbuotojai. Darbdavys ir darbuotojai prašymus svarstyti klausimą Darbo tarybos posėdyje pateikia elektronine forma personalas@kupiskiotvm.lt arba raštu. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami reikiami dokumentai), siūlomas sprendimas.

Jeigu gautas prašymas yra anoniminis, jis gali būti nesvarstomas. Anoniminis prašymas gali būti svarstomas, jeigu tai įmanoma be pareiškėjo dalyvavimo.