VEIKLOS SRITYS

MOKYKLOS PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS – ŠVIETIMAS.

MOKYKLOS PAGRINDINĖ ŠVIETIMO VEIKLA – PROFESINIS MOKYMAS.

 

MOKYKLOS ŠVIETIMO VEIKLOS RŪŠYS:

pirminis ir tęstinis profesinis mokymas;

pagrindinis ugdymas;

vidurinis ugdymas;

sportinis ir rekreacinis švietimas;

kultūrinis švietimas;

vairavimo mokyklų veikla;

kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas;

švietimui būdingų paslaugų veikla.

MOKYKLOS NEPAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS – KITA, NE ŠVIETIMO VEIKLA:

vienmečių ir daugiamečių augalų auginimas;

žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla;

baldų gamyba;

mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas;

elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;

statybos baigimas ir apdaila;

variklių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;

mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse;

kitas, niekur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas;

viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla;

kita apgyvendinimo veikla;

pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla;

restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla;

fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla;

sporto įrenginių eksploatavimas;

baldų ir interjero reikmenų taisymas.

MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAS – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo ir profesinio mokymo veiklą, padėti asmeniui įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, kvalifikaciją ir (ar)  kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.