ERASMUS+ VIZITAS PORTUGALIJOJE

,,Erasmus+ praturtina gyvenimus, išlaisvina mintis”! Birželio 17 – 24 dienomis mokyklos mokytojos ir pagalbos specialistės dalyvavo Erasmus+ projekto stažuotėje Portugalijoje. Vizito programa buvo intensyvi, naudinga ir pritaikyta mūsų darbo mokykloje specifikai. Aplankėme profesines mokyklas „EP Bento De JesusCaraca“ ir „EP Val do Rio“. Jose išsamiai susipažinome su švietimo sistema, galimybėmis, …

MOKYKLOS BAIGIMO ŠVENTĖ

Birželio 22 d. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje vyko mokyklos baigimo dokumentų – skaitmeninių profesinio mokymo diplomų ir brandos atestatų – įteikimo šventė. Mokymosi pasiekimų dokumentai buvo įteikti apdailininko modulinės profesinio mokymo programos  AP-20/1, AP-20/2 grupės mokiniams, technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos  TP-20 grupės mokiniams ir virėjo …

PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAS

2023 m. birželio 15 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko tarptautinis profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkursas „VAIRUOTOJAS – SAUGAUS EISMO DALYVIS 2023“. Konkurse dalyvavo Kupiškio TVM komanda: II kurso TP-21 grupės mokiniai  Mantijus Mališauskas ir Lukas Šerelis. Komandų dalyviai privalėjo įveikti KET teorinę užduotį ir dvi praktinio …

LIETUVOS GYVENTOJŲ TRĖMIMAI

1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatyta tikslaus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus. Žmonės buvo tremiami krovininių traukinių vagonuose. …