MOKYKLOS BAIGIMO ŠVENTĖ

Birželio 22 d. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje vyko mokyklos baigimo dokumentų – skaitmeninių profesinio mokymo diplomų ir brandos atestatų – įteikimo šventė. Mokymosi pasiekimų dokumentai buvo įteikti apdailininko modulinės profesinio mokymo programos  AP-20/1, AP-20/2 grupės mokiniams, technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos  TP-20 grupės mokiniams ir virėjo modulinės profesinio mokymo programos  VR-20 grupės mokiniams, kurie kvalifikaciją įgijo kartu su viduriniu išsilavinimu. Keturi mokiniai gavo profesinio mokymo diplomus su pagyrimu, o devyni absolventai buvo apdovanoti mokyklos direktoriaus padėkos raštais bei asmeninėmis dovanomis už labai gerą mokymąsi, aktyvią veiklą mokykloje. Absolventai, įgiję vidurinį išsilavinimą mūsų mokykloje, gavo ir puikias Kupiškio r. savivaldybės mero dovanas.

Šventės dalyvius sveikino mokyklos direktorius K. Mekšėnas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Domžienė, grupių vadovai. Visų absolventų vardu padėkos žodį tarė mokyklos Mokinių tarybos pirmininkė V. Stukaitė. Mokyklos direktorius padėkojo visiems mokytojams už suteiktas mokiniams žinias, mokinių tėvams – už nuoširdų bendradarbiavimą su mokykla,  o grupės vadovams įteikė padėkas ir asmenines dovanas.

Absolventams linkime bekraščių svajonių ir kilnių siekių!

Mokyklos administracija