IŠRINKTA MOKINIŲ TARYBA

Veiklą mokykloje pradeda naujai išrinkta Mokinių taryba. Šiemet į ją išrinkta po 1 mokinį iš kiekvienos grupės/klasės. Mokinių taryba – tai mokinių savivaldos institucija, atstovaujamu būdu mokykloje įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę. Ji sudaro sąlygas mokiniui integruotis į mokyklos bendruomenę, įsijungti į konstruktyvią visuomenės veiklą, priimti sprendimus ir teikti pasiūlymus mokyklos …

PO MAITINIMO ĮMONES PASIŽVALGIUS…

Rugsėjo 23 d. popietę  mūsų mokyklos virėjo modulinės profesinio mokymo programos antro ir trečio kurso mokinės kartu su maisto ruošimo technologijos profesijos mokytojomis N.Vasiliauskiene ir G. Tamašiūniene – Latve lankėsi Kupiškio mieste įsikūrusiose maitinimo įmonėse. Rudeniškai saulėtos dienos popietę aplankyta greitojo maisto užkandinė „Slaunas“, įsikūrusi Kraštiečių mikrorajone. Sutartu laiku merginų …

ERAZMUS +VIZITAS VARŠUVOJE

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytojos Dalia Viržintienė, Nijolė Vasiliauskienė ir Teresė Butkevičienė vyko į Lenkijos Respubliką, Varšuvą, dalyvauti projekto „Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas profesiniam mokymui stiprinti“ Nr. 2020-1-LT01-KA116-077679 mobilumo vizite nuo 2020 m. liepos 27 d. iki 2020 m. rugpjūčio 2 d.  Vienos savaitės vizito metu profesijos mokytojos susipažino …