PRIĖMIMAS Į PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, priėmimas vykdomas vadovaujantis šiais teisiniais aktais:

PRIĖMIMO DATOS

 Stojančiųjų mokytis registracija, prašymų priimti mokytis teikimas, konsultavimas ir informavimas teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.profesinis.lamabpo.lt informacinėje sistemoje. 

Mokykloje visiems stojantiesiems teikiama konsultacija, kaip registruotis informacinėje sistemoje.

PRAŠYMO TEIKIMAS

 • Stojantysis, stodamas mokytis  ir registruodamasis sistemoje, privalo atsakyti į pateiktus klausimus, pateikti prašomą informaciją: savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, susikurti prisijungimo prie sistemos slaptažodį, jei reikia, pateikti dokumentų kopijas, pateikti pageidavimus apie norimas mokytis programas, patvirtinti duomenų bei dokumentų tikrumą.
 •  Specialiųjų poreikių asmenys turi pateikti Švietimo pagalbos tarnybos arba Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.
 •  Mokytis pagal modulines profesinio mokymo programas pirmajai kvalifikacijai įgyti priimami ne jaunesni kaip 14 metų asmenys iš visos šalies teritorijos.

DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO TVARKA

Stojantieji pateikia mokykloje šiuos dokumentus:

 • įgytą išsilavinimo dokumentą;
 • asmens dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);
 • 2 nuotraukas (3×4 cm);
 • sveikatos pažymėjimus (027-1/a ir 086/a formos).

INFORMACIJA

Dokumentai priimami mokykloje nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Telefonai pasiteirauti: 8 652 68 015, 8 652 68 021, 8 620 54 135.

 • Yra galimybė vykti į stažuotes ES pagal Erasmus+ projektus. 
 • Pirmąją kvalifikaciją įgyjantiems mokiniams mokama stipendija.
 • Visi pageidaujantys aprūpinami bendrabučiu.
 • Yra valgykla.
 • Važinėjimas į mokyklą ir atgal nemokamas.
 • Mokiniams sudaromos sąlygos įgyti B kategorijos automobilių vairuotojo bei TR1, TR2, SZ, SM kategorijų traktorininko pažymėjimus su nuolaida.

Jaunimo g. 8, LT-40128 Kupiškis

El. p. mokdalis@ktvm.kupiskis.lm.lt

www.ktvm.kupiskis.lm.lt

 

ATVAŽIUOK. PAMATYK. SUŽINOK. PASIRINK.