PRIĖMIMAS Į PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, priėmimas vykdomas vadovaujantis šiais teisiniais aktais:

PRIĖMIMO DATOS

 Stojančiųjų mokytis registracija, prašymų priimti mokytis teikimas, konsultavimas ir informavimas teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/ informacinėje sistemoje. 

Mokykloje visiems stojantiesiems teikiama konsultacija, kaip registruotis informacinėje sistemoje.

PRAŠYMO TEIKIMAS

 • Stojantysis, stodamas mokytis  ir registruodamasis sistemoje, privalo atsakyti į pateiktus klausimus, pateikti prašomą informaciją: savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, susikurti prisijungimo prie sistemos slaptažodį, jei reikia, pateikti dokumentų kopijas, pateikti pageidavimus apie norimas mokytis programas, patvirtinti duomenų bei dokumentų tikrumą.
 •  Specialiųjų poreikių asmenys turi pateikti Švietimo pagalbos tarnybos arba Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.
 •  Mokytis pagal modulines profesinio mokymo programas pirmajai kvalifikacijai įgyti priimami ne jaunesni kaip 14 metų asmenys iš visos šalies teritorijos.

DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO TVARKA

Stojantieji pateikia mokykloje šiuos dokumentus:

 • įgytą išsilavinimo dokumentą;
 • asmens dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);
 • 2 nuotraukas (3×4 cm);
 • sveikatos pažymėjimus (027-1/a ir 086/a formos).

INFORMACIJA

Dokumentai priimami mokykloje nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Telefonai pasiteirauti: +370 652 68 015, +370 652 68 021, +370 620 54 135.

 • Yra galimybė vykti į stažuotes ES pagal Erasmus+ projektus. 
 • Pirmąją kvalifikaciją įgyjantiems mokiniams mokama stipendija.
 • Visi pageidaujantys aprūpinami bendrabučiu.
 • Yra valgykla.
 • Važinėjimas į mokyklą ir atgal nemokamas.
 • Mokiniams sudaromos sąlygos įgyti B kategorijos automobilių vairuotojo bei TR1, TR2, SZ, SM kategorijų traktorininko pažymėjimus su nuolaida.

Jaunimo g. 8, LT-40128 Kupiškis

El. p. info@kupiskiotvm.lt

www.kupiskiotvm.lt

 

ATVAŽIUOK. PAMATYK. SUŽINOK. PASIRINK.