PROFESINIO MOKYMO SKYRIUS

2022 m. rugsėjo mėnesio pradžios duomenimis, profesinio mokymo skyriuje mokosi 330 mokinių, suformuota 21 grupė. Daugiausia mokinių mokosi iš Kupiškio (apie 280 mok.), kiti mokiniai – iš aplinkinių rajonų: Biržų, Rokiškio, Anykščių, Utenos, Panevėžio, Pasvalio. Mokykloje vykdoma 11 skirtingų modulinių profesinio mokymo programų. Mokykla ruošia darbo rinkoje paklausą turinčius kvalifikuotus darbininkus pagal apdailininko, padavėjo ir barmeno, virėjo, transporto priemonių remontininko, technikos priežiūros verslo darbuotojo, suvirintojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, apskaitininko pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas.

Nuo mokyklos įsikūrimo parengta daugiau nei 3700 įvairių profesinio mokymo programų specialistų. Mokykloje visos vykdomos profesinio mokymo programos yra paklausios ir parengti kvalifikuoti darbininkai, remiantis 2022 metų įsidarbinimo galimybių barometrų Lietuvoje ir Panevėžio regione bei darbdavių apklausos duomenimis, turės geras galimybes įsidarbinti.

PROFESIJOS MOKYTOJAI

SOCIALINIAI PARTNERIAI

!!! INFORMACIJA APIE ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMĄ

SKAITMENINĖS PAMOKOS

Pagrindiniai dokumentai: