STAŽUOTĖ SICILIJOJE

2024 m. balandžio 26 d. – gegužės  03 d. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendruomenės narės: Gražina Stanelienė, Jūratė Ažubalytė, Daiva Kytrienė ir Jovita Mačienė buvo išvykę į stažuotę Sicilijoje (Messina) pagal projektą Erasmus+ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000126028.

Stažuotės tikslas – susipažinti su įtraukiojo ugdymo sistema Italijoje, pasisemti patirties ir pasidalyti gerąja patirtimi.

Kartu su priimančiosios organizacijos „SOREAL SRL“ projektų vadove, mokslų daktare Simona Crisafulli lankėmės „Quasimodo“ profesinio rengimo įstaigoje Mesinos mieste ir Furci Siculo miestelyje esančioje bendrojo ir profesinio ugdymo mokykloje, kur stebėjome veiklas ir pristatėme mūsų mokyklos veiklas. Šiose mokyklose taip pat dalyvavome praktiniuose užsiėmimuose, stebėjome, kaip vyksta SUP mokinių mokymas. Mokiniams, kurie turi didelius SUP sutrikimus, pagalbą teikia  net keli pagalbos specialistai ir pedagogai.  Mokytojai teigė, kad mokiniai, turintys protinę ar fizinę negalią, kalbos sutrikimus kuo puikiausiai yra įtraukiami  į mokymosi procesą Italijoje, nes  su jais dirba daug specialistų: specialieji pedagogai, mokytojai pagalbininkai ir slaugos specialistai, kurie padeda susitvarkyti higienos reikalus ir pan.

Bendraujant ir diskutuojant vizito metu, apie SUP mokinių ugdymo sistemą Italijoje, priimančiosios organizacijos „SOREAL SRL” vadovė Simona Crisafulli papasakojo, kad Italijoje įtraukusis ugdymas vykdomas jau  daug metų, todėl ilgalaikė patirtis šioje darbo srityje gali būti naudinga Lietuvos mokykloms. Sicilijoje SUP mokinys yra įtraukiamas nuo mažų dienų, nes čia skiriamas didelis dėmesys šios srities pedagogų rengimui bei jų darbui ugdymo įstaigose.

Džiaugiamės stažuote, kuri buvo naudinga dalykine ir kultūrine prasme. Turėjome galimybę pakilti į Etnos ugnikalnį, aplankyti Taorminos,  Capo Milazzo,  Sirakūzo,  Savoca ir Forza D‘Agro  miestus, aplankėme filmo „Krikštatėvis“ filmavimo vietas. Dėkojame Simonai Crisafulli ir jos šeimai už suorganizuotą picų kepimo pamoką su degustacija, malonų priėmimą ir nuoširdų bendravimą, išsamų supažindinimą su Italijos švietimo sistema bei įtraukiuoju ugdymu, Sicilijos istorija. Įgijome neįkainojamos tarptautinės patirties ir darbo komandoje įgūdžių.  Stažuotė buvo ne tik darbinga, bet ir įvairi savo veiklomis.

Stažuotės dalyvės