DALYVAVIMAS VŠĮ PANEVĖŽIO PROFESINIO RENGIMO CENTRO PROJEKTE

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Praktinių įgūdžių įgijimas Panevėžio profesinio rengimo centro Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“ NR. 09.4.1-ESFA-T-736-02-007.

Projekto tikslinė grupė – apdailininko ir apdailininko (statybininko) modulinių profesinio mokymo programų mokiniai. Projekto pradžia yra 2020 m. lapkričio 11 d.,  pabaiga – 2022 m. gegužės 11 d.

Praktinių įgūdžių įgijimas Panevėžio profesinio rengimo centro Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre

NR. 09.4.1-ESFA-T-736-02-007