BENDRADARBIAVIMAS PER NUOTOLĮ

Kovo 2 d. socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos mokiniams buvo vedama sinchroninė modulių „Socialinės globos paslaugų teikimas“ ir „Socialinės priežiūros paslaugų teikimas“ integruota pamoka  „Socialinis darbas institucijoje“. Pamokoje dalyvavo SD-20 ir SD-20/T grupės mokiniai. Pamokos tikslas –  virtualios pamokos metu supažindinti mokinius su socialinio darbo specifika institucijoje. Pamokoje dalyvavo Kupiškio socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja Ovidija Skačelienė. Pavaduotoja supažindino mokinius su globos namų veikla, teikiamomis paslaugomis, socialinio darbuotojo padėjėjo funkcijomis, klientų patekimo į įstaigą tvarka ir kita. Šiuo laikotarpiu mokiniai neturi galimybės aplankyti institucijų ir susipažinti tiesiogiai su jų veikla bei socialinio darbo specifika, todėl esame dėkingi socialiniams partneriams už bendradarbiavimą per nuotolį.

Vyr. profesijos mokytojos  D. Kytrienė, V. Kaminskienė